Project Engineer ( PE ) หลายอัตรา

เงินเดือน : ไม่ระบุ

Project Engineer ( PE ) 

1. บริหารแผนงานการก่อสร้าง

2. วางแผนทีมงาน กำลังพลในการบริหารงานโครงการ

3. รายงานความก้าวหน้าของโครงการ / สรุปผลการดำเนินงานโครงการ รายงานต่อ Project Director / Owner

4. กำกับดูแลทีมงาน ประชุมหารือ เพื่อหาข้อยุติ ในงานต่างๆและตัดสินในการแก้ปัญหา

5. ตรวจสอบเอกสารการจัดประชุม รายงานการประชุม และประสานงานต่อผู้ที่เกี่ยวข้องในโครงการ

6. ตรวจสอบ / ทบทวน และพิจารณาอนุมัติเอกสารจาก Contractor / Vender list

7. ควบคุมการดำเนินกิจกรรมการก่อสร้างให้อยู่ในกฎระเบียบความปลอดภัย

8. ตรวจสอบปริมาณแผนงานจาก Site Engineer / Contractor ทุกสัปดาห์

9. ควบคุมนโยบาย การตรวจสอบมาตรฐานการก่อสร้างให้เป็นไปตามข้อกำหนด

10. เมื่อพบเหตุที่งานไม่เป็นไปตามข้อกำหนดให้รีบ ประชุมทีม หารือให้ได้ข้อยุติ พร้อมรายงานต่อผู้        บังคับบัญชา

11. ทำการตรวจสอบแผนการดำเนินงานที่ผู้รับเหมาจัดส่งให้ทุกสัปดาห์

คุณสมบัติ

 - เพศชาย / หญิง

 - อายุ 25ปีขึ้นไป

 - วุฒิการศึกษา ปวส-ปริญญาตรี สาขาโยธาหรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

 - มีประสบการณ์ด้านงานก่อสร้างอาคารสูงหรือมีประสบการณ์ในธุรกิจที่ปรึกษาด้านวิศวกรรมจะพิจารณา   เป็นพิเศษ

 - วิศวกรโครงการ (ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไปในสายงานที่เกี่ยวข้อง)

 - สามารถใช้โปรแกรม Auto Cad , Sketch up , Ms office

 - มีทักษะในการควบคุมและตรวจสอบ ประสานงานกับฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้องในโครงการ เพื่อให้ดำเนินงาน ไปตามระยะเวลา และตามแผนที่วางไว้

 - สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

 - สามารถทำงานได้ทั้งในกรุงเทพ , ต่างจังหวัด

 - ปฏิบัติงาน 6 วันต่อสัปดาห์


ถ้าคุณคิดว่ามีคุณสมบัติดังกล่าว สามารถสมัครได้ด้วยตัวเอง หรือส่งเอกสาร หรือ E-Mail หรือติดต่อสอบถามได้ที่ ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ บริษัท นาราคอนซัลท์ แอนด์ ดีไซน์ จำกัด

23/46 ซอยศูนย์วิจัย ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์ : 02-6414700-1 ต่อ 14
แฟ็กซ์ : 02-6414702
E-Mail : hrnaraconsult@naraconsult.com


<< กลับสู่หน้าหลัก >>