Inspector

เงินเดือน : ไม่ระบุ

Inspector

1. Shop Drawing / MaterialApproved

2. ตรวจสอบปริมาณงาน จากผู้รับเหมาที่ได้นำเสนอ

3. ควบคุมขั้นตอน วิธีการก่อสร้างให้ถูกต้องเป็นไปตามหลักวิศวกรรม

4. ตรวจสอบมาตรฐาน ก่อสร้างให้เป็นไปตามข้อกำหนด

5. เมื่อพบเหตุที่งานไม่เป็นไปตามข้อกำหนดให้รีบ รายงานต่อ Project Management / Project Engineer        เพื่อหารือให้ได้ข้อยุติ

6. รายงานความก้าวหน้า / ปัญหาอุปสรรค ต่อผู้บังคับบัญชาที่สูงกว่า

คุณสมบัติ

 - เพศชาย / หญิง

- อายุ 23ปีขึ้นไป

- วุฒิการศึกษา ปวส-ปริญญาตรี สาขาโยธาหรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

- มีประสบการณ์ด้านงานก่อสร้างอาคารสูงหรือมีประสบการณ์ในธุรกิจที่ปรึกษาด้านวิศวกรรมจะพิจารณาเป็นพิเศษ

- วิศวกรโครงการ (ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไปในสายงานที่เกี่ยวข้อง)

- สามารถใช้โปรแกรม Auto Cad , Sketch up , Ms office

- มีทักษะในรายงานและตรวจสอบ ประสานงานกับฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้องในโครงการ เพื่อให้ดำเนินงานไป    ตามระยะเวลา    และตามแผนที่วางไว้

- สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

- สามารถทำงานได้ทั้งในกรุงเทพ , ต่างจังหวัด

- ปฏิบัติงาน 6 วันต่อสัปดาห์

 

 


ถ้าคุณคิดว่ามีคุณสมบัติดังกล่าว สามารถสมัครได้ด้วยตัวเอง หรือส่งเอกสาร หรือ E-Mail หรือติดต่อสอบถามได้ที่ ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ บริษัท นาราคอนซัลท์ แอนด์ ดีไซน์ จำกัด

23/46 ซอยศูนย์วิจัย ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์ : 02-6414700-1 ต่อ 14
แฟ็กซ์ : 02-6414702
E-Mail : hrnaraconsult@naraconsult.com


<< กลับสู่หน้าหลัก >>