เจ้าหน้าที่ประมาณราคา QS จำนวน 5 อัตรา

เงินเดือน : ไม่ระบุ
คุณสมบัติผู้สมัคร :
  1. เพศชาย – หญิง อายุ 25 ปี ขึ้นไป มีประสบการณ์ 1 ปี ขึ้นไป
  2. วุฒิการศึกษา ปวส. – ปริญญาตรี ด้านงานก่อสร้าง หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  3. มีประสบการณ์ในการประมาณราคางานก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัย คอนโดมิเนียม
  4. มีมนุษย์สัมพันธุ์ และทัศนคติที่ดี ต่อองค์กร ต่อเพื่อนร่วมงาน
  5. มีบุคลิกดี มีความขยัน อดทน ตรงต่อเวลา กระตือรือร้น และตั้งใจทำงาน
  6. สามารถใช้งานโปรแกรม Work, Excel, Ms Project, Power point, และ AutoCAD ได้ดี

     


ถ้าคุณคิดว่ามีคุณสมบัติดังกล่าว สามารถสมัครได้ด้วยตัวเอง หรือส่งเอกสาร หรือ E-Mail หรือติดต่อสอบถามได้ที่ ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ บริษัท นาราคอนซัลท์ แอนด์ ดีไซน์ จำกัด

23/46 ซอยศูนย์วิจัย ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์ : 02-6414700-1 ต่อ 14
แฟ็กซ์ : 02-6414702
E-Mail : hrnaraconsult@naraconsult.com


<< กลับสู่หน้าหลัก >>