วิศวกรไฟฟ้า/เครื่องกล จำนวน 5 อัตรา

เงินเดือน : ไม่ระบุ
คุณสมบัติผู้สมัคร :
  1. เพศชาย อายุ 28 ปี ขึ้นไป มีประสบการณ์ 1 ปี ขึ้นไป
  2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า /วิศวกรรมเครื่องกล (มีใบ กว.)
  3. สามารถตรวจสอบหน้างาน ประมาณราคา ถอดแบบอุปกรณ์ที่ใช้ในการติดตั้งได้
  4. สามารถประสานงาน ส่งงานและควบคุมงานให้เป็นไปตามแบบได้
  5. มีภาวะผู้นำ สามารถประสานงานกับผู้รับเหมา เจ้าของโครงการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดี
  6. มีมนุษย์สัมพันธุ์ และทัศนคติที่ดี ต่อองค์กร ต่อเพื่อนร่วมงาน
  7. มีบุคลิกดี มีความขยัน อดทน ตรงต่อเวลา กระตือรือร้น และตั้งใจทำงาน
  8. สามารถใช้งานโปรแกรม Work, Excel, Ms Project, Power point, และ AutoCAD ได้ดี

ถ้าคุณคิดว่ามีคุณสมบัติดังกล่าว สามารถสมัครได้ด้วยตัวเอง หรือส่งเอกสาร หรือ E-Mail หรือติดต่อสอบถามได้ที่ ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ บริษัท นาราคอนซัลท์ แอนด์ ดีไซน์ จำกัด

23/46 ซอยศูนย์วิจัย ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์ : 02-6414700-1 ต่อ 14
แฟ็กซ์ : 02-6414702
E-Mail : hrnaraconsult@naraconsult.com


<< กลับสู่หน้าหลัก >>