ผู้จัดการโครงการ จำนวน 5 อัตรา

เงินเดือน : ไม่ระบุ
คุณสมบัติผู้สมัคร :
 1. เพศชาย – หญิง อายุ 34 ปี ขึ้นไป ประสบการณ์ 3-5 ปี ขึ้นไป
 2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี-โท สาขาวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมโครงสร้าง บริหารงานก่อสร้าง (Construction Management),MBA (ปริญญาโท )
 3. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรรมควบคุม ระดับภาคี หรือ สามัญวิศวกร
 4. มีประสบการณ์ บริหารงานโครงการก่อสร้างอาคารสูง (ในตำแหน่ง Project Manager ) อย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป (ในกรณี ที่เคยผ่านงาน ปริษัท ที่ปรึกษา หรือ บริษัท ผู้รับเหมามาก่อน จะได้รับการพิจารณาเป็น พิเศษ)
 5. มีทักษะความเป็นผู้นำ การประสานงาน บุคลิกและมนุษย์สัมพันธ์ดี ( Strong Project Leadership and Good Team Building )
 6. มีทักษะ ในการเจรจาต่อรองที่ดี (Strong Negotiation with Customer and partners )
 7. ในกรณีที่มี ประสบการณ์ ใน การทำราคา และ ทำงานประมูล มาก่อน (Pricing and Bid Proposal) จะได้รับการพิจารณาเป็น พิเศษ
 8. สามารถ ทำงานภายใต้ ภาวะความกดดัน ได้ดี
 9. สามารถไปทำงานที่ ต่างจังหวัดได้ (เป็นครั้งคราว)
 10. ดูแล ค่าใช้จ่าย Budget , งานเพิ่ม ลด , ควบคุม เรื่อง การบริหารตัวเลขทางการเงิน ของโครงการ
 11. สามารถใช้งานโปรแกรม Work, Excel, Ms Project, Power point, และ AutoCAD ได้ดี

 


ถ้าคุณคิดว่ามีคุณสมบัติดังกล่าว สามารถสมัครได้ด้วยตัวเอง หรือส่งเอกสาร หรือ E-Mail หรือติดต่อสอบถามได้ที่ ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ บริษัท นาราคอนซัลท์ แอนด์ ดีไซน์ จำกัด

23/47 ซอยศูนย์วิจัย ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์ : 02-6414700-1 ต่อ 14
แฟ็กซ์ : 02-6414702
E-Mail : hrnaraconsult@naraconsult.com


<< กลับสู่หน้าหลัก >>