ผู้อำนวยการโครงการ จำนวน 3 อัตรา

เงินเดือน : ไม่ระบุ
คุณสมบัติผู้สมัคร :
 1. เพศชาย อายุ 45 ปี ขึ้นไป
 2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี-โท สาขาวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมโครงสร้าง บริหารงานก่อสร้าง (Construction Management),MBA (ปริญญาโท )
 3. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรรมควบคุม สามัญวิศวกร
 4. มีประสบการณ์ บริหารงานโครงการก่อสร้างอาคารสูง (ในตำแหน่ง Project Manager ) อย่างน้อย 10 ปีขึ้นไป (ในกรณี ที่เคยผ่านงาน ปริษัท ที่ปรึกษา หรือ บริษัท ผู้รับเหมามาก่อน จะได้รับการพิจารณาเป็น พิเศษ)
 5. มีทักษะความเป็นผู้นำ การประสานงาน บุคลิกและมนุษย์สัมพันธ์ดี ( Strong Project Leadership and Good Team Building )
 6. มีทักษะ ในการเจรจาต่อรองที่ดี (Strong Negotiation with Customer and partners )
 7. มีความรู้เรื่อง ระเบียบ กฎหมาย งานก่อสร้างอาคารสูง , สามารถ ประสานงานทุกฝ่ายในการ รวบรวมข้อมูล ส่งมอบให้ที่ปรึกษาสิ่งแวดล้อม EIA Consult
 8. ในกรณีที่มี ประสบการณ์ ใน การทำราคา และ ทำงานประมูล มาก่อน (Pricing and Bid Proposal) จะได้รับการพิจารณาเป็น พิเศษ
 9. สามารถ ทำงานภายใต้ ภาวะความกดดัน ได้ดี
 10. สามารถไปทำงานที่ ต่างจังหวัดได้ (เป็นครั้งคราว)
 11. ดูแล ค่าใช้จ่าย Budget , งานเพิ่ม ลด , ควบคุม เรื่อง การบริหารตัวเลขทางการเงิน ของโครงการได้ดี (Ensure Project Revenue & Cost and Profitability)
 12. สามารถใช้งานโปรแกรม Work, Excel, Ms Project, Power point, และ AutoCAD ได้ดี

ถ้าคุณคิดว่ามีคุณสมบัติดังกล่าว สามารถสมัครได้ด้วยตัวเอง หรือส่งเอกสาร หรือ E-Mail หรือติดต่อสอบถามได้ที่ ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ บริษัท นาราคอนซัลท์ แอนด์ ดีไซน์ จำกัด

23/46 ซอยศูนย์วิจัย ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์ : 02-6414700-1 ต่อ 14
แฟ็กซ์ : 02-6414702
E-Mail : hrnaraconsult@naraconsult.com


<< กลับสู่หน้าหลัก >>