หลักสูตร งาน PRECON และการเตรียมงาน การเจรจาต่อรอง
รายละเอียด

อบรมภายใน บริษัท นารา พลัส คอนซัลท์ จำกัด  และ บริษัท นาราคอนซัลท์ แอนด์ ดีไซน์ จำกัด

หลักสูตร “งาน PRECON และการเตรียมงาน การเจรจาต่อรอง”

16 ธันวาคม 2560

เวลา 13.00 น.-17.00น.

ณ ห้องประชุมใหญ่นารา ชั้น 5

บรรยายโดย คุณธีรวัฒน์ ชุมแก้ว