หลักสูตร ภาพรวมงาน QS และ PRECON
รายละเอียด

อบรมภายใน บริษัท นารา พลัส คอนซัลท์ จำกัด  และ บริษัท นาราคอนซัลท์ แอนด์ ดีไซน์ จำกัด

หลักสูตร “ภาพรวมงาน QS และ PRECON”

25 พฤศจิกายน 2560

เวลา 13.00 น.-17.00น.

ณ ห้องประชุมใหญ่นารา ชั้น 5

บรรยายโดย คุณนันทพัฒน์ กิจโอสถ