หลักสูตรขั้นตอนการส่งมอบห้องให้ลูกค้าและการปิดโครงการ
รายละเอียด

อบรมภายใน บริษัท นารา พลัส คอนซัลท์ จำกัด  และ บริษัท นาราคอนซัลท์ แอนด์ ดีไซน์ จำกัด
หลักสูตร “ขั้นตอนการส่งมอบห้องให้ลูกค้า”
4 พฤศจิกายน 2560
เวลา 13.30 น.-16.00น.
ณ ห้องประชุมใหญ่นารา ชั้น 5
บรรยายโดย คุณสกลภัทร โถวรุ่งเรือง