ร่วมเป็นเจ้าภาพงานทอดกฐิน และผ้าป่าสามัคคี ณ วัดกลาง (ขุนแผน)
รายละเอียด

บริษัทนารา คอนซัลท์ แอนด์ ดีไซน์ จำกัด เเละ บริษัท นารา พลัส คอนซัลท์ จำกัด

ร่วมเป็นเจ้าภาพงานทอดกฐิน และผ้าป่าสามัคคี
ณ วัดกลาง (ขุนแผน)
ตำบลวัดยม   อำเภอบางปะอิน   จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วันอาทิตย์ ที่ 15   ตุลาคม   2560