โครงการ Origin KNB Ocean Sriracha
รายละเอียด

งาน Event ส่งมอบห้องให้ลูกค้า เดือนสิงหาคม – เดือนกันยายน 2560 โครงการ Knightsbridge the Ocean Sriracha

ที่ตั้งโครงการ. ถนนสุขุมวิท ตำบลสุรศักดิ์  อำเภอศรีราชา  จังหวัดชลบุรี