โครงการ CPN Rayong Condominium
รายละเอียด

ทีมผู้บริหาร  CPN 
โครงการ CPN Rayong Condominium
นำนักเรียนนายเรืออากาศมาเยี่ยมชมดูงานที่โครงการ
วันที่ 2-3 กันยายน 2560
เวลา 14:00 น. – 16.00 น.