Event Kensington Laemchabang Sriracha
รายละเอียด

 งาน Event ส่งมอบห้องให้ลูกค้า วันที่ 2-3 กันยายน 2560 โครงการ Kensington Laemchabang - Sriracha 
ที่ตั้งโครงการ : อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี (ตรงข้าม ม. เกษตร)