Event The Prodigy Bangkae
รายละเอียด

 งาน Event 2 ส่งมอบห้องให้ลูกค้า และเปิดให้ผู้ที่สนใจเข้าเยี่ยมชม วันที่ 29-30 กรกฎาคม 2560 โครงการ The Prodigy Phetkasem 62
ที่ตั้งโครงการ : ถ.เพชรเกษม แขวงบางด้วน เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร