Event The Reserve Phahol Pradipat
รายละเอียด

งาน Even ส่งเสริมการขาย วันที่ 26-27 สิงหาคม 2560 โครงการ The Reserve Phahol - Pradipat
ที่ตั้งโครงการ : ปากซอยประดิพัทธ์ 23 ถนนประดิพัทธ์ แขวงสามเสนสน  เขตพญาไท กรุงเทพมหานค