ตรวจงาน Pink Park Village
รายละเอียด

กระทรวงสาธารณะสุข เข้ามาตรวจโครงการเบื้องต้น ก่อนตรวจจริง โครการ Pink Park Village เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2560
ที่ตั้งโครงการ : ถนนมิตรไมตรี เขตแขวงคู้ฝั่งเหนือ  กรุงเทพมหานคร