งานแถลงข่าว Escent Rayong
รายละเอียด

 งานแถลงข่าว ความคืบหน้าการก่อสร้าง โครงการ ESCENT วันที่ 26 พฤษภาคม 2560 ณ โรงแรม Kantary Bay ระยอง
ที่ตั้งโครงการ : ถนนหนองมะหาด - ชายกระป่อม ต.เชิงเนิน อำเภอเมือง จังหวัดระยอง