เทศกาลวันสงกรานต์ 2017
รายละเอียด

 

            ร่วมสรงน้ำพระและร่วมรดน้ำดำหัวขอพรผู้ใหญ่เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ 
        วันพุธ ที่  12 เมษายน  2560  รอบเวลา 11.30น.    ณ ออฟฟิศสำนักงานใหญ่ ชั้น 5